Cum să devii membru

Preambul

Membru al unui sindicat poate fi persoana care are calitatea de salariat, care exercită legal o meserie sau are o profesie, cu excepţia celor, cărora le este interzis prin lege constituirea în sindicate.
În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 la articolul 3, se specifică că nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.
O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singura organizaţie sindicală la acelaşi angajator.

Pentru a deveni membru SANITAS trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:

– Să fii angajat cu contract individual de muncă în sistemul de sănătate din România;
– Să respecţi Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al sindicatului unde aderi;
– Să plăteşti regulat cotizaţia de membru stabilită prin Statut şi să fii de acord ca ea să fie reţinută pe statul de plată. În prezent, cotizaţia reţinută pe statul de plată este de 1% din salariul brut, deductibilă din impozit.;
– Să completezi şi să semnezi cererea de adeziune.

Ce trebuie să faci pentru a deveni membru SANITAS, dacă faci parte din alt sindicat ?

În situaţia în care doreşti să devii membru SANITAS şi figurezi înscris în alt sindicat, trebuie să parcurgi următoarele etape:
– Să depuni o cerere de retragere din sindicatul unde eşti înscris.

– Să completezi şi să semnezi cererea de adeziune în SANITAS, pe care o vei depune la reprezentantul Sanitas din Unitatea unde ai înregistrat contractul individual de muncă.

Ce trebuie să faci pentru a deveni membru SANITAS, dacă NU faci parte din alt sindicat ?

În situaţia în care doreşti să devii membru SANITAS şi NU figurezi înscris în alt sindicat, trebuie să completezi cererea de adeziune şi să o depui fie la reprezentantul SANITAS din unitatea unde îţi desfăşori activitatea şi ai contractul individual de muncă înregistrat.

Ce trebuie să faci pentru a înfiinţa un sindicat SANITAS acolo unde nu există ?

– Să aduni minim 15 persoane din unitate unde iti desfasori activitatea şi să contactezi un reprezentant SANITAS ce te va consilia şi ajuta gratuit să dobândeşti personalitate juridică.