Legislație

Legislația muncii și salarizarea

Legea-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


|
Legea 53/2003 actualizată 07.08.2017 – Codul Muncii

|
Legea nr. 202 /2002
 
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

|
Legea nr. 142 / 1998
privind acordarea tichetelor de masă

Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

|
Ordonanta urgenta 91/2017
 
pentru modificarea şi completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

|
Ordonanta urgenta 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

|
OUG nr. 20 /2016 privind eliminarea inechităților salariale

|
OUG nr. 46 / 2017 privind voucherele de vacanță

HG nr. 1/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia

|
HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Administraţie” din administraţia publică centrală.|
HG nr. 23/2015
 pentru acordarea tichetelor de masă

|
HG nr. 500/2011 pentru registrul general de evidență a salariaților

Ordinul MS nr. 547 / 2010 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază

Norma din 2015 de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Facebook