Legislație

Prevederi internaționale

Convenția nr. 87 / 1948 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical.|
Convenția nr. 135 / 1971
privind protecția reprezentanților lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile ce se acordă acestora.|
Convenția Nr. 144 / 1976
privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii.

Facebook